BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

Vizyonumuz

Enstitünün vizyonu, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında gelişen teknolojilere uyumlu, doğru ve güvenilir eğitim-araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek, bu çalışmaların uygulanabilirliğini değerlendirmek, toplumun farklı düzeylerinde iç ve dış paydaşlar ile bilgi akışını sağlamak ve sonuç olarak bilime, topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.