BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

Yönetim
 
 

                                 ENSTİTÜ MÜDÜRÜ                                

                                                                                              

                                                     Prof. Dr.Özlem Darcansoy İşeri  

                                                         odiseri@baskent.edu.tr

                                                      0 (312) 246 66 66 / 5139

 

 

                                                    ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

                                                                

                                                    Dr. Öğr. Üyesi Cem Erdoğan

                                                    cemerdogan@baskent.edu.tr

                                                       0 (312) 246 66 66 / 5139

 

 ENSTİTÜ SEKRETERİ

 Nevhan Haberal

 nevhanhaberal@baskent.edu.tr

0 (312) 246 66 66/5139