BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

2022-2023 Faaliyet Raporu