BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

Müdürden

Gıda güvenliği ve erişimi oldukça önemli bir konudur ve her bir bireyin hakkıdır. Gıda güvenliği ise bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleştirilmesi ile sağlanmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim de çevre üzerindeki baskıları hafifletecek biçimde, biyoçeşitliliği koruyarak aynı zamanda da sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmek zorundadır. Tarımda biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir bir üretimin uygulanması noktasında her bir bilim dalının buna göre hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, bir yandan biyolojik çeşitliliği koruyarak sürdürülebilir bir üretim yaparken diğer yandan da artan gıda ihtiyacını karşılayabilmek için verimliliği ve kaliteyi arttırmak gerekmektedir.

Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü gıda ,tarım ve hayvancılık alanlarında lisans mezunlarına belirli bir alanda bilgilerini derinleştirme ve yeni beceriler kazandırmayı hedeflemiştir. Üniversitemizin “bilim bizde toplanır, bizden yayılır” ilkesi çerçevesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme  Enstitümüz, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine uzmanlık bilgileriyle donatılmış olarak katkı sağlamak isteyen sizleri Başkent Üniversitesi çatısı altında buluşmaya davet etmektedir…