BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

Danışman Kurulu

Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Danışma Kurulu

• Prof. Dr. Remziye Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

• Prof. Dr. Fikret Demirci, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

• Ayşe Çırak, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keçiören İlçe Müdürü