BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

Tanıtım

Ülkemizde ve uluslararası konjonktürde sağlık sektörü kadar tarım ve gıda sektörünün de kritik öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, tüm dünya ülkelerinde sağlıkla ilgili çalışmalara paralel olarak gıda üretimi için de önemli adımlar atılıyor. Ülkelerin aldıkları sıkı önlemlerle birlikte uluslararası kurumlar da COVID-19?un tarım ve gıdaya etkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından yapılan açıklamalarda özellikle gıdanın uluslararası ticaretine vurgu yapılırken, aynı zamanda ülkelerin gıda güvenliğini sağlamaları gerektiğini de vurgulamaktadır.

Bu çalışmalar gıda ve hayvancılık alanında ithal bağımlılığının çok üst düzeylere ulaştığını ve tohum üretimi ve kullanımı dahil bir çok alanda sürdürülebilirlik sorunlar yarattığını da göstermektedir.

Başkent Üniversitesi misyonu kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsünün kuruluş amacı; çalışma alanlarında eğitim-araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel hakların geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Başkent Üniversitesi Kurucusu, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal?ın, yıllar önce söylediği ?Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın..." sözünü motto olarak  benimseyen  Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü, gıda ve tarım alanlarında sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için  17 Haziran 2020 tarihinde kurulmuştur.

Enstitünün vizyonu, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında gelişen teknolojilere uyumlu, doğru ve güvenilir eğitim-araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek, bu çalışmaların uygulanabilirliğini değerlendirmek, toplumun farklı düzeylerinde iç ve dış paydaşlar ile bilgi akışını sağlamak ve sonuç olarak bilime, topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Enstitü Kitapçığı