BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü

 

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği